Vlaamse Regering maakt erfbelasting betalen met cultuurgoederen aantrekkelijker.

Belastingen op nalatenschap betalen met cultuurgoederen? Het kan en de voorwaarden worden interessanter. De Vlaamse Regering keurde definitief het decreet goed dat de regeling om cultuurgoederen in betaling te geven als erfbelasting, aantrekkelijker moet maken voor toekomstige erflaters, erfgenamen en testamentaire begunstigden.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/cjm/en/node/3006