Tiecelijn: jaarboek van het Reynaertgenootschap, jaargang 35, jaarboek 15, 2022.