Michiel Verweij, Het geval van Sallustius. Een schoolauteur in Brabantse edities en vijf Brusselse handschriften

Add Your Heading Text Here

7,00

Het geval van Sallustius. Een schoolauteur in Brabantse edities en vijf Brusselse handschriften

Michiel Verwey  in De Gulden Passer, vol. 97 (2019), nr. 2, pp. 87–151

Beschrijving

Vanaf de late oudheid tot vandaag is Sallustius schoolauteur geweest die zelfs op dit moment nog op de leerplannen voorkomt. Dit artikel probeert een wezenlijk element van deze traditie te beschrijven, meer bepaald de verschillende edities en handschriften waarin het werk van Sallustius is overgeleverd. De concentratie op de materiële elementen van deze handschriften en edities staat ons toe gebruik in school te vermoeden onder meer op basis van aantekeningen of eigendomsmerken. Beginnend bij een van de eerste edities die door de regering zelf verzorgd zijn en speciaal voor schoolgebruik waren bedoeld, de uitgave van de Koninklijke Academie in Brussel uit 1778, volgt dit artikel Sallustius’ stappen terug tot in de elfde-eeuwse handschriften. Onderweg wordt stilgestaan bij de zestiende-eeuwse Antwerpse edities en de humanistische handschriften uit de vijftiende eeuw. Materieel vertrekpunt hierbij is de rijke verzameling van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel.