Gratis!

Heleen Wyffels, Weduwen-drukkers in 16de-eeuws Antwerpen samengebracht in een biobibliografisch repertorium

Add Your Heading Text Here

0,00

Weduwen-drukkers in 16de-eeuws Antwerpen samengebracht in een biobibliografisch repertorium

Heleen Wyffels  in De Gulden Passer, vol. 95 (2017), nr. 2, pp. 231–260

Beschrijving

Literatuur over het vroegmoderne boekwezen en (recente) bibliografische naslagwerken besteden meestal weinig aandacht aan vrouwelijke drukkers. Deze laatste nemen de meisjesnaam van vrouwen bijvoorbeeld niet op, maar verwijzen enkel naar hen als ‘de weduwe van’ een mannelijke drukker. Historici die wel aandacht besteden aan vrouwen in het boekenvak van bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland, hebben intussen echter overtuigend aangetoond dat vrouwelijke drukkers integraal deel uitmaakten van de drukkersgemeenschap omdat de arbeid er georganiseerd was in familiebedrijven. In de context van het familiebedrijf heeft voornamelijk het werk van weduwen de interesse van historici gewekt omdat zij in vergelijking met dochters en echtgenotes meer sporen hebben nagelaten in archivalische bronnen en impressa. Ondanks dit onderzoek bestaat er nog geen recent overzicht van dergelijke weduwen-drukkers voor de Habsburgse Nederlanden.

Dit artikel geeft eerst een beknopt overzicht van de historiografie over vrouwelijke drukkers en gaat vervolgens in op de bronnen die meer inzicht verschaffen in het leven van deze vrouwen. Het biobibliografisch repertorium dat daarop volgt, brengt alle weduwen-drukkers uit 16de-eeuws Antwerpen samen. Door de omvang van haar drukkersgemeenschap vormt de stad een goed startpunt voor een opmeting van de aanwezigheid van weduwen-drukkers in de Habsburgse Nederlanden. De lemmata bevatten niet enkel verwijzingen naar literatuur, maar ook naar archivalische bronnen en bibliografische naslagwerken. Op deze manier hoopt het repertorium een startpunt te bieden voor toekomstig onderzoek naar de rol van vrouwen in en hun bijdrage aan het vroegmoderne boekwezen.