Kees Zandvliet, De wereld van de familie Blaeu. Zutphen: Walburg Pers, 2022.