Frederik Schreuder, Een wereld vol almanakken. Honderd bijzondere exemplaren. Zutphen: Walburg Pers, 2023.