STCV: IMPRESSVM: DATAMODEL INCUNABELEN GEREED

Begin 2022 gingen we met een projectsubsidie van de Vlaamse overheid van start met het project IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst. IMPRESSVM brengt incunabelen gedrukt in het huidige Vlaanderen en Brussel in kaart in de STCV-databank.

Intussen bereikte het project een eerste mijlpaal. In de afgelopen maanden hebben we een toegepast datamodel uitgewerkt om deze uitgaven consistent te kunnen beschrijven. We deden dat samen met een adviescommissie waarin collectiebeheerders en (internationale) specialisten zetelen.

In het model is aandacht voor zowel editiegegevens (met informatie over de auteur, titel, drukker etc.) als voor individuele exemplaargegevens (zoals verluchting, rubricering, handschriftelijke toevoegingen, de boekband en herkomstmerken).

We beginnen nu aan de tweede projectfase: de inventarisatie. We gaan op prospectiebezoek bij de instellingen die partner zijn in het project om een eerste zicht te krijgen op de collecties en een algemeen overzicht te maken van de aanwezige exemplaren in Vlaanderen. Hierna beginnen we aan de registratie ervan, uiteraard met het boek in de hand zoals we dat gewoon zijn bij STCV.

Door ook privécollecties te betrekken hopen we een zo volledig mogelijk overzicht te realiseren van het vijftiende-eeuws Vlaamse drukwerk. Dat doen we met de nodige discretie. Zo zal je in de STCV-databank bij deze exemplaren enkel te zien krijgen dat ze in privébezit bewaard worden, met de vermelding dat ze niet toegankelijk zijn voor raadpleging.

Heb je incunabelen in je collectie en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het project? Laat het ons dan zeker weten aan onze projectleider via heleen@vlaamse-erfgoedbibliotheken.