Promo !

Gilbert Tournoy, Lipsiana novissima V. De nalatenschap van Justus Lipsius

Add Your Heading Text Here

0,00

Lipsiana novissima V. De nalatenschap van Justus Lipsius

Gilbert Tournoy in De Gulden Passer, vol. 94 (2016), nr. 1, pp. 165–184

Description

Alle archiefstukken die betrekking hebben op het notariaat in Vlaams- Brabant aanwezig in het Rijksarchief te Leuven worden momenteel geïnventariseerd onder leiding van dr. Eddy Put. In het archief van notaris Joannes Bachuys stootte hij daarbij op twee merkwaardige documenten die wat meer licht werpen op de nalatenschap van Justus Lipsius. Een eerste document in diens protocolboek is een ‘Declaratie des beslotens testaments’ van Lipsius, die officieel wilde laten vastleggen dat hij aan de notaris op 21 augustus 1599 in zijn huis in de toenmalige Legestraat (nu de Parijsstraat) te Leuven een authentieke kopie van zijn laatste wilsbeschikking onder gesloten omslag aan notaris Bachuys overhandigd had. Het tweede is een bifolium, dat een (gedeeltelijk) nieuw codicil bevat, geschreven door de notaris op 16 februari 1606, dus nauwelijks enkele weken voor Lipsius’ overlijden, en dat in het protocolboek onmiddellijk na de ‘Declaratie’ geïnsereerd werd. Deze twee documenten, die hier integraal gepubliceerd worden, bieden extra informatie over de maatregelen getroffen door Justus Lipsius en zijn echtgenote omtrent hun nalatenschap, en bieden aldus een welkome aanvulling op de vrij summiere gegevens die wij tot nog toe bezaten over de vererving van Lipsius’ aardse bezittingen.