Promo !

Steven Van Impe, De Antwerpse uitgever en courantier Maarten Binnart (ca. 1590–ca. 1653)

Add Your Heading Text Here

0,00

De Antwerpse uitgever en courantier Maarten Binnart (ca. 1590–ca. 1653). Met een fondslijst

Steven Van Impe in De Gulden Passer, vol. 94 (2016), nr. 2, pp. 287–317

Description

In dit artikel wordt voor het eerst de biografie geschetst van de Antwerpse drukker en krantenuitgever Maarten Binnart. Afkomstig uit Thüringen en luthers opgegroeid bekeerde Binnart zich tijdens of kort na zijn studies aan de universiteit van Jena tot het katholicisme en trok hij naar Antwerpen. Daar werkte hij twintig jaar in de Plantijnse drukkerij als corrector, terwijl hij aan een eigen woordenboek Latijn-Nederlands werkte en occasioneel vertaalarbeid verrichte. Hij huwde Maria Strang, dochter van een Ierse lettergieter die zich in Antwerpen had gevestigd, en hij bouwde een sociaal netwerk uit binnen de Antwerpse drukkerswereld: leden van de families Moretus, Verhoeven en Verdussen werden doopouders van zijn kinderen.

In 1636 richtte Binnart een zelfstandige drukkerij op, vanaf 1638 gaf hij een krant uit, Den ordinarissen postilioen, en vanaf 1639 een Franse tegenhanger, Le postillon ordinaire. Behalve deze kranten en aanverwante nieuwspamfletten heeft Binnart weinig ‘echte boeken’ gepubliceerd: de nieuwsbusiness was zijn voornaamste bezigheid.

Toen de Tachtigjarige Oorlog in januari 1648 beëindigd werd, vreesde Binnart dat zijn kranten verlies zouden lijden. Misschien investeerde hij daarom in de aankoop van een herberg buiten de stadspoorten. Maarten Binnart overleed in 1652 of 1653, maar Maria Strang zette het bedrijf en de krant voort. Ondertussen reisde hun zoon Peeter Binnart door Europa als agent voor Hongaarse edelen, waardoor hij in 1665 de kans kreeg om in Wenen een eigen drukkerij te beginnen. Na 1666 verdween Peeter Binnart van de radar, hoewel de door hem opgerichte uitgeverij tot de 19de eeuw bleef bestaan.

De Antwerpse drukkerij bleef ook na de dood van Maria Strang in 1672/3 nog functioneren, al is het niet duidelijk welke erfgenamen van Maarten Binnart de krant verder uitgaven. De laatste bekende aflevering van Den ordinarissen postilioen verscheen in 1678 en werd gedrukt door Jacobus de Bodt, een drukker over wie nagenoeg niets geweten is.