Promo !

Johan Hanselaer, Een sterfgeval voorspeld? Het gebedenboek voor het Sint-Autbertusbegijnhof, gheseyt ’t Poortacker, te Gent

Add Your Heading Text Here

0,00

Een sterfgeval voorspeld? Het gebedenboek voor het Sint-Autbertusbegijnhof, gheseyt ’t Poortacker, te Gent

Johan Hanselaer  in De Gulden Passer, vol. 95 (2017), nr. 2, pp. 283–296

Description

Alle exemplaren van een gebedenboek voor de Gentse begijnen van Poortacker dragen het jaar 1714 in het adres. Nauwkeurig onderzoek van de biografische gegevens in verband met stichtingen vertonen enige anomalieën. In enkele exemplaren worden drie stichtingen van de auteur van het getijdenboek, m.n. Zegerus Ignatius Vande Vivere, vermeld en gedateerd 17 maart 1720. Dezelfde exemplaren vermelden de dood van Pieter Andries Goethals, gouverneur van de begijnen, op 27 juni 1721 en zijn stichting van 2 juni van hetzelfde jaar. In de lijst van gouverneurs werd ook de naam van zijn vervanger, François Philippe de Ruysschen, toegevoegd. Was de auteur een helderziende die de stichtingen en de sterfgevallen in 1720 en 1721 kon voorspellen?

In de exemplaren met de informatie uit de jaren ’20 werden ook de huisregels bijgewerkt: sommige werden herschreven, één werd weggelaten. De veranderingen hadden te maken met de betalingen die moesten gebeuren bij intrede en met de wijze waarop de begijnen me elkaar moesten samenleven.

Een onversneden exemplaar van het getijdenboek in de UB Gent geeft het antwoord op de vraag naar de aard van de auteur. Dit exemplaar toont duidelijk dat er met de octavo-editie van zeven folio’s werd geknoeid. Delen van drie folio’s werden weggesneden en vervangen door nieuw gezette en gedrukte bladen met de meest recente informatie. Blijkbaar was dit de meest economische wijze om de lijst van de gouverneurs en stichtingen bij te werken en de statuten te moderniseren.