Heeft u incunabelen of blokboeken gedrukt in het huidige Vlaanderen ? 

In aanvulling op de vele detailstudies over incunabelen wil het IMPRESSVM-project een volledig overzicht bereiken van de vroegste drukken uit onze regio en dit unieke Vlaamse erfgoed internationaal op de kaart zetten. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend. Bestaande bibliografische databanken vermelden ongeveer 897 bewaarde incunabeledities gedrukt in Vlaamse steden, maar we weten dat verschillende exemplaren verre van volledig zijn opgenomen. Vlaamse incunabelen worden bovendien bewaard in een waaier aan binnen- en buitenlandse collecties. Vaak bestaan er van een editie nog maar één of een paar exemplaren of is er alleen maar een los fragment bewaard. Binnen Vlaanderen willen we daarom zover mogelijk alle overgebleven exemplaren in Vlaamse collecties gedetailleerd documenteren en bibliografisch ontsluiten. Buiten Vlaanderen vullen we dat overzicht aan met edities waarvan geen enkel exemplaar terug te vinden is in Vlaamse collecties. Door ook privécollecties te betrekken hopen we zo het geheel aan vijftiende-eeuws Vlaams drukwerk zo volledig mogelijk in kaart te kunnen brengen. Dat zal gebeuren met de nodige discretie om de anonimiteit van de collecties blijvend te garanderen: zo zal de gebruiker van de STCV-databank bij exemplaren uit privécollecties te lezen krijgen dat zij ‘in privébezit bewaard’ worden en ‘niet toegankelijk zijn voor raadpleging’.

Heeft u incunabelen in uw collectie en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het project? Laat het ons dan zeker weten door een mail te sturen naar [email protected]