ARCHIEFPORTAAL VAN DE FUNDACIÓN MUSEO DE LAS FERIAS

Op 23 juni 2021 werd het nieuwe portaal van de archieven van de Fundación Museo de las Ferias officieel voorgesteld.

De Stichting wil via dit archiefportaal de documentatie die zij bewaart via het internet voor iedereen toegankelijk maken om de studie en het onderzoek van de geschiedenis van de handel in het algemeen en die van Medina del Campo in het bijzonder te bevorderen. In deze virtuele ruimte worden de documentaire collecties van het gemeentearchief van Medina del Campo (Historisch Fonds), het Archief Simón Ruiz en het Archief van het Museo de las Ferias ter beschikking gesteld van de onderzoeker.

Wat het Archief Simón Ruiz betreft biedt dit archiefportaal tot dusver gedigitaliseerde beelden van de volgende documentatie:

  • De complete verzameling van 184 koopmansboeken, gedateerd tussen de jaren 1551 en 1617, behorend tot de handelsondernemingen van Simón Ruiz, Cosme Ruiz, Lope de Arciniega en anderen.
  • Ongeveer 2.000 wisselbrieven die dateren tussen 1553 en 1580, uit een collectie van ongeveer 23.000 (1553-1606).

In de loop van dit jaar worden nog volgende documenten gedigitaliseerd en via de portaalsite ter beschikking gesteld:

  • Volledige verzameling van 210 listini of lijsten van valutakoersen, gedateerd tussen 1579 en 1599 (gepland voor september 2021)
  • Verzameling van 30 perkamenten uit de 12e tot de 16e eeuw (gepland voor november 2021)
  • 1.907 wisselbrieven tussen 1581-1584 (verwacht tegen december 2021)

Dit project van de Fundación Museo de las Ferias heeft de medewerking van de Fundación Simón Ruiz, de Leerstoel Simón Ruiz (Universidad de Valladolid), het gemeentebestuur van Medina del Campo en de Directie van de Staatsarchieven van het Spaanse Ministerie van Cultuur en Sport.

Toegang tot de Archiefportaal (voorlopig enkel in het Spaans) : https://archivos.museoferias.net/