Actieve medewerking, donaties en veel meer...

Extra-steun

Wil u de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen extra steunen?
Bijvooorbeeld door actief mee te werken?
Of door financiële steun, in de vorm van een donatie of legaat?
Of hebt u een ander idee?
Laat het ons weten door middel van onderstaand formulier. Alvast grote dank!