De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

01 jun 2021
Verlopen!

Tijd

20:00 - 21:30

Willem Vanneste: Het UArchief, een jonge archiefdienst voor een jonge universiteit met stamboom

Het Universiteitsarchief van Antwerpen, kortweg het UArchief, is eind 2017 opgericht in de schoot van de Universiteitsbibliotheek. Willem Vanneste, de universiteitsarchivaris, licht in deze lezing de werking van deze jonge archiefdienst toe en gaat dieper in op de archieven van de universiteit.
 
De universiteit streeft naar een modern informatiebeheer. Het UArchief heeft de uitgesproken ambitie om dit mee vorm te geven en er op toe te zien dat bestaande en toekomstige archiefdocumenten, analoog en digitaal, op een deskundige wijze worden beheerd, geselecteerd en gearchiveerd. We zien ons als dienstverlener die de universitaire faculteiten en diensten ondersteunt bij haar archief- en informatiebeheer.
 
Het UArchief is tegelijk de archiefbewaarplaats de historische archieven van de universiteit en haar voorgangers. Dat zijn niet alleen de bestuurlijk administratieve archieven, maar ook archieven van academici, onderzoeksgroepen, studentenverenigingen of andere personen/organisaties behorende tot de universitaire gemeenschap of duidelijke gelieerd met de universiteit hebben hun plaats in het archief. Hoewel de Universiteit Antwerpen pas nu in oktober de volwassen leeftijd zal bereiken heeft ze meerdere ouders en enkele grootouders. Haar geschiedenis en dus ook haar archieven gaan terug tot midden 19de eeuw. Een deel van deze archieven zijn reeds in het beheer van het UArchief, nog een substantieel deel bevindt zich op locatie bij de universitaire diensten, faculteiten, departementen en onderzoeksgroepen.
 
Tijdens deze lezing gaan we dieper in op de archieven die we bewaren, op de archieven die we willen verwerven en ook welke afstoten. We gaan in op hoe we proberen deze archieven op een professionele wijze te bewaren en toegankelijk te maken. Als jonge archiefdienst zij we onze werking immers nog volop aan het uitbouwen. Alleen al het inventariseren en deftig verpakken van wat reeds in beheer is, is een meerjarenplan. Net als de overdracht van het instellingsarchief dat nog op locatie verspreid zit.

U kunt dit webinar volgen via deze link:  
https://zoom.us/j/96167616685?pwd=YjFwcjNyUlBlcGxCZlRzYy9iNGp2dz09
Meeting ID: 961 6761 6685
Passcode: 573948