De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

18 okt 2022
Verlopen!

Tijd

19:30 - 20:30

Webinar Sven Molenaar: ‘Als rechte Libertinen’

Het Antwerpse verzamelhandschrift Het Mengelmoes van 1696 als getuigenis van een alternatieve literaire kring in Antwerpen aan het einde van de zeventiende eeuw

In de zeventiende eeuw moesten alle teksten in de Zuidelijke Nederlanden goedgekeurd worden door de censor alvorens ze in druk mochten verschijnen. Zodoende geven de overgeleverde, gedrukte teksten uit die periode een eenzijdig beeld van een overwegend klerikale literatuur en van een vrome samenleving.
Teksten die circuleerden in handschriften, konden ontsnappen aan de censuur en functioneren als vergaarplaats voor onofficiële, niet-goedgekeurde literatuur en cultuur. Zulk een handschrift is het verzamelhandschrift Het Mengelmoes, dat in 1696 werd voltooid in Antwerpen, en dat wordt bewaard in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Het Mengelmoes biedt een inkijk in de populaire volkscultuur in het laat-zeventiende-eeuwse Antwerpen, met onder meer liedteksten over de werken van de duivel, drinkliederen en pornografisch getinte liederen.

Op 8 oktober 2022 verscheen daarover het audio-album Het Mengelmoes – Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên, waarop dertien van die liederen, die werden opgenomen door muziekensemble Brassery en ingezongen door Gene Bervoets, te beluisteren zijn. De liederen worden van tekst en uitleg voorzien door dr. Sven Molenaar, die een proefschrift schreef over Het Mengelmoes. Daaruit kwam naar voren dat Het Mengelmoes circuleerde in een kring van hooggeplaatste Antwerpse burgers, die een interesse deelden in libertijnse en pornografische teksten uit de omliggende landen. Dat betekent dat er aan het einde van de zeventiende eeuw libertijns gedachtegoed aanwezig was in Antwerpen, wat niet eerder werd aangetoond.

Eenmaal geboekt, kunt u de deelnamelink hieronder ook nog zien.

Topic: Webinar VABIB Molenaar
Time: Oct 18, 2022 07:30 PM Brussels
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87439700696

Meeting ID: 874 3970 0696