De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

06 sep 2022
Verlopen!

Tijd

20:00 - 21:30

Webinar ‘DrukDrukDruk. Tijdsbesteding in het achttiende-eeuwse Antwerpen’

Traditioneel wordt de negentiende eeuw beschouwd als de bakermat van modern tijdsbewustzijn, waarbij ook de routines en ritmes van het dagelijkse leven grondig door elkaar geschud werden door de Industriële Revolutie, de opkomst van nieuwe transport- en communicatiemiddelen, de toename in horloges, klokken en andere uurwerken, de verspreiding van gas-  en elektrisch licht,… Maar hoe zag het dagelijks leven er eigenlijk uit voor de Franse Revolutie. Hoeveel uur werd erg gewerkt? Per dag, per week of per jaar? Wie deed de huishoudelijke klusjes thuis? Wanneer ging men aan tafel? Hoe vulde men de schaarse vrije tijd in? Wanneer ging men ter kerke? Om hoe laat kroop men onder de wol?

Tijdens de lezing tracht Gerrit Verhoeven een antwoord te geven op deze – ogenschijnlijk eenvoudige – vragen en dat aan de hand van een wel heel bijzondere bron, namelijk de ooggetuigenverslagen (of examinatieën en informatieën) van de lokale rechtbank (de hogere Vierschaar). Tijdens hun verhoor vertelden slachtoffers, ooggetuigen en daders immers honderduit over hun dagelijkse bezigheden in het achttiende-eeuwse Antwerpen. Door letterlijk honderden stukjes van de puzzel samen te leggen, kunnen we de ritmes en routines van het dagelijkse leven voor de Industriële Revolutie reconstrueren.
U neemt deel aan dit webinar via deze link:
Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
vergaderings-id: 342 380 056 241
Wachtwoordcode: HK6oMH

Geef een antwoord