De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

14 okt 2023
Verlopen!

Vrienden MPM bezoek huis Max Rooses

Max Rooses (1839-1914) kennen we als de eerste conservator van het museum
Plantin-Moretus. Eens conservator van het museum, laat hij in 1878 door architect
Pieter Dens zijn eigen woning oprichten in de Provinciestraat 83.
De architectuur en inrichting van dit huis, met drie prachtige salons op het
gelijkvloers in neo-Vlaamserenaissance-stijl, vormen hierbij een spiegel van Rooses’
eigen persoonlijkheid. Lode Declerq schrijft in zijn artikel ‘Max Rooses als inspirator
van de Neo-Vlaamse Renaissance’ over dit interieur: “In de salons op het gelijkvloers
ontvouwt Rooses een iconografische thematiek die kan gelezen worden als een
intellectuele biografie.”.
De “INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2023: Hotel Max Rooses [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7474” geeft de volgende beschrijving over
deze drie salons:
“Deze drie vertrekken hebben een rijk gelambriseerd interieur in neo-
Vlaamserenaissance-stijl, met een iconografisch programma dat verwijst naar het
humanisme, de rederijkers en de kunsten uit de 16de en 17de eeuw. Voor het decor deed
Max Rooses in 1882 beroep op de Gentse kunstschilder Gustave Den Duyts, leidend
ontwerper van de historische stoet voor de herdenking van de Pacificatie van Gent in
1876. Hij signeerde het Antwerpse stadswapen op de lambrisering tegenover de
schouw. Een tapijtcyclus ingewerkt boven de lambrisering verbeeldt taferelen uit het
Reinaert-epos, waaraan Rooses zijn eerste, in 1865 gepubliceerde verhandeling
opdroeg.
Het salon is versierd met spreuken en deviezen, waaronder de lijfspreuk “VRANK EN
VRY” van de volksdichter Theodoor Van Rijswijck. De vier plafondcassetten zijn
gewijd aan de beeldhouwkunst (Quellin en Cornelis Floris), de schilderkunst (Rubens
en Jordaens), de graveerkunst (Edelinck en Pontius) en de letterkunde. Gewijd aan
Apollo, dragen de plafondcassettes polychrome decoraties die verwijzen naar de
negen muzen Kalliope, Clio, Polyhymnia, Euterpe, Terpsichore, Erato, Melpomene,
Thalia en Urania. Op de lambrisering zijn vergulde sauriërs afgebeeld. In de veranda
uit 1890 draagt de schouw het embleem van het Plantijnse huis, de passer, en verder
bestaat het decor uit kleurrijke trofeeën die verwijzen naar de gilden en ambachten.
Achteraan in de gang, bevat het bovenlicht van de tuindeur glas-in-loodramen met
roosjes, naar de naam van de bouwheer.”
Graag bieden de Vrienden MPM u een rondleiding aan langs deze drie salons. We
spreken af aan het pleintje voor het huis (aan de zijde van de Zoo). Een korte uitleg
zal buiten gegeven worden over het boeiende leven van Max Rooses. Vervolgens zal
er in het huis een rondleiding op het gelijkvloers gegeven worden door de huidige
bewoners. Zij bieden ons daarna nog een drankje aan. Reken ongeveer een uur voor
het hele bezoek.
We plannen drie rondleidingen met telkens een groep van maximaal 15 personen.
Wanneer er te veel inschrijvingen zouden zijn, zal gekeken worden naar wie het
eerst heeft ingeschreven. Inschrijven kan tot 5 oktober 2023. U kan zich via mail
inschrijven bij bestuurslid Hans de Smet ([email protected]) of via gewone brief
naar ‘Vrienden MPM, Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000
Antwerpen’.
We plannen een rondleiding op zaterdag 14 oktober om 13.15 u, 14.45 u en 16.15 u.
Kan u bij de inschrijving laten weten op welk uur u kunt deelnemen en welk uur
uw voorkeur heeft? Mogelijk is er wat puzzelwerk nodig om de groepen evenredig
te verdelen.
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur Vrienden MPM vzw
PS: Mocht u al meer inlichtingen willen hebben over het huis Max Rooses, dan kan
u al eens een kijkje nemen op:
https://www.rubenianum.be/nl/content/max-roosesproject-webtentoonstelling
https://www.dbnl.org/tekst/_tie002201201_01/_tie002201201_01_0007.php

Geef een antwoord