De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

07 jun 2023
Verlopen!

Tijd

16:30 - 19:00

Publieksvoorstelling Devotio: The Devotional Prints Database of the Ruusbroec Institute

De erfgoedbibliotheek van het Ruusbroecgenootschap huisvest een unieke verzameling van meer dan 40.000 devotieprenten. In de laatste jaren werd intensief gewerkt aan een databank om deze prentencollectie te ontsluiten voor onderzoekers en voor het grote publiek. In het kader van het stadsfestival Barokke Influencers, dat momenteel in Antwerpen loopt en waarin heel wat devotiegrafiek uit de collecties van het Ruusbroecgenootschap getoond wordt, organiseren we een publieksvoorstelling van de nieuwe prentendatabank.

Tijdens de voorstelling zullen verschillende sprekers het woord nemen om het belang van de prentencollectie en de nieuwe databank toe te lichten, waaronder Rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen, Decaan Luc Herman van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Stijn Latré, directeur van UCSIA, prof. dr. Pierre Delsaerdt, die het initiatief nam om de databank te bouwen, en dr. Daniël Ermens, die de databank zelf zal tonen. Prof. dr. Guido Marnef zal een lezing verzorgen over beeldcultuur in Antwerpen in de 17de eeuw en het belang van devotioneel drukwerk in die context. Achteraf zal een receptie aangeboden worden door het Ruusbroecgenootschap en UCSIA.

Deelname aan de publieksvoorstelling is gratis maar inschrijving is verplicht, volg de link onder “Meer info”.

 

Locatie: Foyer van ’t Brantijser

(Sint-Jacobsmarkt 13, Antwerpen)

Geef een antwoord