De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

21 apr 2021
Verlopen!

Tijd

20:00 - 21:30

Karen Minsaer: ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten’

In het Felixatelier loopt momenteel de expo met vondsten uit de stadsgracht aan de Kipdorppoort, een van de hoofdpoorten van de 16de-eeuwse Spaanse omwalling van Antwerpen. Drie jaar geleden vonden er tijdens de werken van de Noorderlijn grootschalige opgravingen plaats. Nieuwe tunnels onder het Operaplein doorkruisten de archeologische resten van de Kipdorpbrug, de stadsmuur en het flankerend bastion. De stadsgracht werd toen systematisch onderzocht op vondsten, een onderzoek waarbij naast het archeologisch team ook vele vrijwilligers (metaaldetectoristen) en stagiairs betrokken waren. In de lezing wordt dieper ingegaan op de opgraving van de Kipdorpsite en de talrijke vondsten. Archeologisch onderzoek aan historische stadspoorten is een uitzonderlijk gegeven. Alle vroegere poorten werden immers afgebroken en door de demping van de grachten werd ook dit bodemarchief diep in de grond afgesloten. De opgravingen aan de Kipdorpbrug leverden daarom vanwege de aard en de schaal van het onderzoek een unieke collectie van vondsten op. Via vier thema’s (Ontmoet, Spel, Strijd en Bouw) schetsen de vondsten het verhaal van leven rondom deze stadspoort. Het gaat daarbij om topvondsten zoals de eind 16de-eeuwse houwdegen, een driekoningenkroon en een alchemistenpenning. Maar ook om tal van kleinere gebruiksobjecten (ballen, tollen, kleipijpjes, munten en heiligenhangers) die ons een blik geven in het leven van elke dag. De Franse furie, een van de weinige veldslagen die zich aan de stadsvesten afspeelde, wordt toegelicht met sprekende beelden én militaire vondsten. Met alle wegeniswerken die de laatste 20 jaar in Antwerpen plaats vonden, zijn de belangrijkste onderdelen van de Spaanse omwalling nu opgegraven. We geven jullie het overzicht van de belangrijkste resultaten, het recente onderzoek en de actuele plannen rond het Keizersbastion.

U kunt dit webinar volgen via een link op de Facebookpagina van AVRA https://www.facebook.com/groups/31090036682/
of rechtstreeks via dit you-tubekanaal:
https://youtube.com/channel/UCEKZRZOCzZ1z4M5_nQCQ6zQ