De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

07 sep 2021
Verlopen!

Tijd

20:00 - 21:30

Brecht Deseure: De Tydsgebeurtenissen van Pierre Goetbloets: een unieke visuele getuigenis van de Franse tijd in Antwerpen

Velen kennen Pierre Goetsbloets van naam of hebben hier en daar enkele van zijn aquarellen zien passeren. Zijn kroniek Tydsgebeurtenissen, die hij schreef tussen 1794 en 1797, is een spectaculair manuscript. Het telt tien delen, beslaat ca. 5000 pagina’s en bevat bijna 300 aquarellen. Deze aquarellen zijn een beklijvende getuigenis van het leven in Antwerpen onder Frans bewind. Maar hun belang overstijgt het lokale niveau: ook internationaal bleven er nauwelijks vergelijkbare visuele bronnen bewaard uit deze periode. Toch zijn Goetsbloets’ persoon en werk nooit eerder grondig onderzocht. Wie was deze enigmatische edelman en rabiate tegenstander van de Revolutie? Wat hoopte hij met zijn aquarellen te bereiken? Zijn die eigenlijk wel waarheidsgetrouw? En wat leren ze ons precies over Scheldestad van twee eeuwen geleden? Dr. Brecht Deseure behandelt deze vragen in een lezing naar aanleiding van zijn boek Revolutie in Antwerpen. De aquarellen van Pierre Goetsbloets (1794-1797), dat dit jaar verscheen bij Ludion.

Meer informatie volgt later.