De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

08 nov 2019
Verlopen!

Tijd

Gehele dag

Boekhistorisch Forum

De Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd (KU Leuven) en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) organiseren dit najaar, in samenwerking met de vakgroep Boekwetenschap (Universiteit van Amsterdam) het derde Boekhistorisch Forum. Het Forum is een eendaagse bijeenkomst waarop universitaire onderzoekers lopend of toekomstig boekhistorisch onderzoek voorstellen aan hun peers. Het wil een informele ontmoetingsplaats zijn voor zowel recent afgestudeerde masters en jonge academici als beslagen onderzoekers, verbonden aan de de KULeuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Op die manier hoopt het Boekhistorisch Forum een dynamische wisselwerking tot stand te brengen tussen junior en senior onderzoekers. Daarbij wordt boekhistorisch onderzoek breed opgevat, als onderzoek naar de materiële, literaire, culturele, sociale, economische en politieke aspecten van het boekenveld doorheen de eeuwen.

De derde editie van het Boekhistorisch Forum vindt plaats in Antwerpen, op vrijdag 8 november 2019. Het programma bestaat uit vijf sessies, ingeleid en gemodereerd door een respondent. Telkens wordt er voldoende tijd voorzien voor discussie. Achteraf kan u napraten op de receptie.

Inschrijven kan tot 15 oktober via [email protected]. Uw inschrijving is voltooid na overschrijving van 10 euro op rekeningnummer BE42 7350 0886 2754 (BIC: KREDBEBB) met als mededeling “SC180054 + naam en voornaam van de deelnemer”.