De Gulden Passer

Categories

Copyright 2021 - Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

Proclaimer:
Wij zijn wel degelijk voor 100% verantwoordelijk voor al de inhoud van deze website.
Maar: missen is menselijk (en soms ook omgekeerd).
Indien er -onbedoeld dus- onjuiste of onvolledige informatie op deze pagina zou staan, vernemen we dat graag.
Zodat we er meteen wat aan kunnen verhelpen. Stuur even een mailtje.
Dank voor de medewerking!

Datum

16 mrt 2024
Verlopen!

Tijd

10:30 - 11:30

Algemene Ledenvergadering VABiB

Bekijk de inhoud van de vergadering hier.

Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen die plaatsheeft op zaterdag 16 maart 2024 om 10.30 uur in het Museum Plantin-Moretus.
Programma
10.30 uur: Algemene vergadering:
1. Verwelkoming door Dirk-Emma Baestaens, voorzitter.
2. Presentatie van het activiteitenverslag-2023 en het activiteiten-programma-2024 door Pierre Meulepas, secretaris. Goedkeuring van het verslag en het programma.
3. Presentatie van de jaarrekening-2023 en de begroting-2024 door Dirk-Emma Baestaens, penningmeester. Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. Decharge van de bestuurders en de controleur van de rekeningen.
4. Bestuursorgaan.
Voorstel tot herbenoeming tot bestuurder voor een periode van drie jaar van Dirk-Emma Baestaens, Ann Kelders, Joran Proot en Steven Van Impe.
Hervorming bestuursorgaan: invoering dagelijks bestuur.
5. Lidgeld: nieuwe tarieven en betalingsprocedure.
6. De Gulden Passer. Verslag door Joran Proot, voormalig hoofdredacteur, en Hubert Meeus, hoofdredacteur.
11.30 uur: lezing:
“Creatieve vertaling of regelrechte fraude? De samenvatting van privileges door Balthasar I Moretus (1610-1641)” door Kristof Selleslach, conservator van de archieven van het Museum Plantin-Moretus. Zie hierover apart agendapunt.

Leden die zich inschrijven voor de ledenvergadering hoeven zich niet apart in te schrijven voor de lezing.