Renske Hoff ontvangt de Mgr. Charles de Clercqprijs voor proefschrift over Antwerpse drukkers

Renske Hoff ontvangt de Mgr. Charles de Clercqprijs

voor haar proefschrift met de titel Involving Readers: Practices of Reading, Use, and Interaction in Early Modern Dutch Bibles (1522-1546).

Renske Annelize Hoff behaalde in 2016 haar onderzoeksmaster Ancient, Medieval, and Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht. Eerder rondde zij de bachelors Religiewetenschappen en Nederlandse Taal en Letterkunde af. In 2017 begon zij aan een doctoraatstraject aan de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven, onder supervisie van Sabrina Corbellini en Wim François. Het traject leidde tot een dubbeldoctoraat in twee vakgebieden: letteren en religiewetenschappen. In juni 2022 promoveerde Hoff op haar dissertatie ‘Involving Readers: Dynamic Practices of Reading, Use, and Interaction in Early Modern Dutch Bibles (1522-1545)’. Sinds 2021 is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar ze werkzaam is als universitair docent Middelnederlandse Letterkunde. Haar huidig onderzoek heeft betrekking op de gebruiksgeschiedenis van Middelnederlandse psalmen.
In haar doctoraatsonderzoek onderzoekt Hoff de lezers en het gebruik van de Nederlandstalige bijbels van de Antwerpse drukkers Jacob van Liesvelt en Henrick Peetersen van Middelburch. Het onderzoekscorpus beslaat bijna tweehonderd overgeleverde exemplaren van de Nieuwe Testamenten en complete bijbeledities van beide drukkers uit de eerste helft van de zestiende eeuw. In de dissertatie analyseert zij zowel de keuzes die de drukkers-uitgevers maakten om bepaald boekgebruik te faciliteren – bijvoorbeeld met betrekking tot paratekstuele elementen, lay-out en het gebruik van afbeeldingen – alsook de fysieke sporen die lezers in deze bijbels achterlieten. Deze sporen laten zien hoe divers het lezerspubliek was, van priesters tot kleermakers en zowel protestanten als katholieken. Ook blijkt dat lezers creatief en kritisch met hun bijbels omgingen: ze corrigeerden tekst of voegden tekst en afbeeldingen toe. ‘Involving Readers’ laat zien hoe, in een periode gekarakteriseerd door confessionele veranderingen, individuen hun geloof vormgaven door het bezitten, lezen en personaliseren van de bijbel.