Sale!

Thomas Theyssens, Een advocatenbibliotheek tijdens de nazomer van Antwerpen. De privébibliotheek van de Antwerpse advocaat Maximiliaan Martini (ca. 1561–1637)

Add Your Heading Text Here

0,00

Een advocatenbibliotheek tijdens de nazomer van Antwerpen. De privébibliotheek van de Antwerpse advocaat Maximiliaan Martini (ca. 1561–1637)

Thomas Theyssens in De Gulden Passer, vol. 94 (2016), nr. 1, pp. 87–135

Description

Na het overlijden van de Antwerpse advocaat Maximiliaan Martini in 1637, werd een boedelinventaris opgemaakt. Naast een gedetailleerde beschrijving van zijn bezittingen en openstaande rekeningen, vinden we in deze lijst ook de 264 boeken terug die hij tijdens zijn leven had verzameld. Dit document stelt ons in staat om een beeld te krijgen van wat er zoal op de boekenplank stond bij een Antwerpse advocaat uit de 17de eeuw. Door een vergelijking met andere collecties kan worden bepaald hoe uniek of net typerend zijn boekenbezit was voor een jurist in de Zuidelijke Nederlanden. Dit maakt het bovendien mogelijk om te achterhalen wat van een juristenbibliotheek, een veelzijdig en moeilijk te typeren soort bibliotheek, nu net een juristenbibliotheek maakt.