M. de Schepper & F. de Nave (eds), Ex officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (Dutch)

Add Your Heading Text Here

15,00

A publication of the Antwerp Bibliophile Society
696 pages
Bound
Constitutes volume 66-67 (1988-89) of The Golden Compasses

24 in stock

Description

A. Inleiding
15-45: VOET, Léon, Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589). Een synthese
45-53: SOMERS, M., De Plantijnstudies van Max Rooses

B. Vrienden en kennissen
61-85: BOSTOEN, Karel, Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585: opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap?
87-106: HEESAKKERS, Chris L., Zeven albumbijdragen van Plantijn
107-120: SACRé, Dirk, Een vergeten brief aan Plantin. Fr. Cicereius over P. Manutius
121-158: VALKEMA BLOUW, Paul, Plantin’s betrekkingen met Hendrik Niclaes

Boekdruk en boekillustratie
163-170: BREUGELMANS, R., Twee anonieme Leidse Plantijndrukken uit 1584
171-213: COPPENS, C., Een kijk op het Woord; De titelbladen van Plantins bijbels. Een iconografische verkenning
213-236: GLORIEUX, Geneviève, Bandeaux et fleurons chez C. Plantin
237-252: VERZANDVOORT, Erwin, Over de door Plantijn gedrukte uitgaven van Reynaert de Vos
253-268: WATERSCHOOT, W., De kopij van J.B. Houwaerts Pegasides Pleyn

D. Uitgeverij en boekhandel
275-301: COPPENS, Chris, Plantins fondscatalogus uit 1567
301-305: PERSOONS, Guido, De Antwerpse zending boeken naar de beurs van Frankfurt uit 1567
305-325: SELM, Bert Van, De fondscatalogus van Christoffel Plantijn uit 1570
325-336: COLIN, Georges, Le Compas d’Or sur les reliures
337-348: HANSELAER, Johan, De prijs van antieke teksten gedrukt door Plantijn
349-381: JANSSENS, G., Plantijndrukken in de Henegouwse boekhandel in 1569
381-391: KRIVATSKY, Nati, Plantin books in sir Edward Dering’s library
391-399: OORD, Kees van den, Nederlandse boekhandelaren in de grootboeken van de Officina Plantiniana 1566-89
399-418: ROBBEN, Frans M.A., De relaties van Christoffel Plantijn met de boekhandel in Spanje. Een voorlopige inventaris
419-433: ROEY, J. van, Het boekbedrijf te Antwerpen in 1584-1585

E. Auteurs en teksten
439-442: ANDRIESSEN, J., Johannes Fredericus Lumnius en zijn Evangelica Strena (1568)
443-454: CLAES, Frans, Kiliaan als lexicograaf in de Officina Plantiniana
455-479: COCKX-INDESTEGE, Elly, Vesaliana Plantiniana. De drukken van Valverde en Van Mauden en hun exemplaren in Belgische collecties. Bijdrage tot een «Belgian Census» van H. Cushings Bibliografie van Vesalius
481-489: TRICOT, Jean-Pierre, Originele tekeningen van Valverde. Vesalius en Valverde
491-505: MUND-DOPCHIE, M., Les éditions plantinniennes des tragiques grecs par G. Canterus
505-515: WELKENHUYSEN, Andries, Plantijns drukken van de ‘Testamenten der XII patriarchen’ (1561, 1564, 1566) en hun ‘boekhistorische context

F. Opvolgers: F. Raphelengius en J. Moretus
523-553: NAVE, Francine De, Franciscus I Raphelengius (1539-1597), grondlegger van de Arabische studiën in de Nederlanden
557-589: HAMILTON, Alastair, ‘Nam tirones sumus’. Franciscus Raphelengius’ Lexicon Arabico-Latinum (Leiden 1613)
591-597: DEWITTE, A., Bonaventura Vulcanius en de Officina Plantiniana (1573-1600)
599-612: MEEUS, Hubert, Zacharias Heyns, een leerjongen van Jan Moretus
613-666: PERSOONS, Guido, Joannes I Bogardus, Jean II Bogard en Pierre Bogard als muziekdrukkers te Douai van 1574 tot 1633 en hun betrekkingen met de Officina Plantiniana

671: Toelichting bij de bijzondere illustratiereeks

675: Index nominum

 

Additional information

Weight 550 g
Dimensions 24 × 16 × 2 cm