Sale!

Kim de Groot & Steven van Impe, Aankopen van Pieter Génard als stadsbibliothecaris van & Steven van Impe Antwerpen op de veiling van de bibliotheek van Constant-Philippe Serrure (1872)

Add Your Heading Text Here

0,00

Aankopen van Pieter Génard als stadsbibliothecaris van & Steven van Impe Antwerpen op de veiling van de bibliotheek van Constant-Philippe Serrure (1872)

Kim de Groot & Steven van Impe  in De Gulden Passer, vol. 96 (2018), nr. 1, pp. 139–164

Description

Na het overlijden van de Antwerpse stadsbibliothecaris Frans-Hendrik Mertens in 1867 trad Pieter Génard (1830–1899) aan als hoofd van de instelling. De katholiek Génard, die daarnaast ook stadsarchivaris was, wordt gewoonlijk als een overgangsfiguur beschouwd. Om een beeld te krijgen van zijn aankooppolitiek als deeltijds stadsbibliothecaris is men aangewezen op beknopte jaarverslagen en geannoteerde veilingcatalogi. Uit verslagen blijkt dat Génard er verschillende keren na elkaar in slaagde om het acquisitiebudget aanzienlijk te doen groeien. Uit een analyse van een geannoteerde catalogus van de veiling van handschriften en drukken uit de collectie van Constant-Philippe Serrure (1805–1872) blijkt bovendien dat Génard een duidelijk acquisitieprofiel voor ogen had en de collectie van de stadsbibliotheek op een systematische en gerichte manier versterkte. Net als zijn voorganger legde Génard het accent op Nederlandse taal- en letterkunde en werken in verband met Antwerpse geschiedenis. Belangrijke veilingen als die van de collectie Serrure gebruikte hij handig om het aankoopbudget te verstevigen. De werken die hij op koopdagen in november 1872 en oktober 1873 verwierf zijn hier in een Bijlage bij elkaar gebracht. Ze geven een goed beeld van Génards aankoopbeleid.