Date

24 - 25 Mar 2023
Expired!

Veiling Van de Wiele

Vrijdag 24 maart in de namiddag worden boeken verkocht over kunst, architectuur, een mooi aanbod bibliofiele uitgaven, autografen van Magritte, John Lennon, Zola en Timmermans. We kijken uit naar het hoofdstuk kunst met zowel prachtige Nederlandse schilderijen uit de 17de eeuw: Schoeff, Sonjé, Van Helmont, Wynants, Dusart… als Romantische schilderijen uit de 19de eeuw, met werk van Torriglia, Claus, Verboeckhoven, De Sadeleer

Zaterdag 25 maart in de voormiddag wordt de adellijke collectie geveild uit het kasteel van Elverdinge nabij Ieper (prachtige stambomen, foto’s, portretten…), eveneens is er een aanbod lokale geschiedenis, devotie en opticaprenten.

De namiddag opent met een hoofdstuk topografie. Daarna wordt een bijzonder interessant hoofdstuk handschriften verwacht.
De middeleeuwen zijn vertegenwoordigd door een prachtige Beatus-initiaal, lot 739. Deze dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw, mogelijk al rond 1200. Het is uitzonderlijk dat een miniatuur of een verluchte initiaal van die ouderdom op de markt komt.

Lot 769 is een Middelnederlands handschrift met het Leven van de H. Elizabeth, afkomstig uit het klooster van Bethanië bij Arnhem (circa 1450).

Er wordt ook een prachtig getijdenboek geveild versierd met Delfts penwerk, met typische schulp- en blokranden, waarschijnlijk geproduceerd in het Sint-Ursulaklooster te Delft (circa 1475), lot 749.

Lot 796, de eerste editie van de Encyclopedie van Diderot & D’Alemenbert is een waar monument van de Verlichting.

Neem zeker ook een kijkje in de hoofdstukken geneeskunde, geschiedenis, atlassen, reizen en humanisme.

Leave a Reply