Auteursinstructies, copyrightaangelegenheden en meer...

voor auteurs

Wij verwelkomen artikelen en bijdragen. Hier kunt u lezen hoe dit verloopt.
De Gulden Passer is een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift en publicatie is dus aan strenge voorwaarden gebonden.

Kopij die aansluit bij het onderwerp en profiel van het tijdschrift kan te allen tijde als tekstdocument per e-mail worden bezorgd aan de redactie.

Teksten die als artikel worden ingestuurd, worden na een voorlopige beoordeling door de redactie steeds aan externe dubbel blind peer review onderworpen.

Op basis van het oordeel van de redactie en de verslagen van externe experts beslist de redactie in volle onafhankelijkheid over eventuele opname in het tijdschrift, al dan niet op voorwaarde van een (grondige) herwerking door de auteur.

Auteurs van artikelen en bijdragen ontvangen na publicatie een auteursexemplaar van het tijdschrift en een digitale overdruk voor persoonlijk gebruik.

Hier kunt u de publicatiebepalingen lezen en downloaden.

De volledige inhoud van het tijdschrift wordt digitaal ter beschikking gesteld via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Mocht u als auteur bezwaar hebben tegen online beschikbaarstelling van uw bijdrage(n) aan De Gulden Passer, dan is het uiteraard te allen tijde mogelijk uw publicatie(s) ontoegankelijk te maken (opt-out). U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met het redactiesecretariaat. Uw bijdragen zullen dan zo snel mogelijk afgeschermd worden op de DBNL.

Met de steun van de Universitaire Stichting