Uw advertentie in het gedrukte tijdschrift, op de website en meer...

adverteren

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en het tijdschrijft De Gulden Passer bereiken een relatief klein,
maar zeer gericht publiek.
Daarom bieden we advertentiemogelijkheden in het gedrukte tijdschrift, in de pdf-editie van artikelen en op de website van de vereniging.
Gecombineerd adverteren in meerdere media is mogelijk.

De onderstaande informatie kunt u als mediakaart in pdf-vorm dowloaden.

Het gedrukte tijdschrift

De Gulden Passer is een internationaal peer reviewed  tijdschrift, gewijd aan de geschiedenis van het boek en de boekcultuur. Het verschijnt sinds 1923. Elk nummer telt ongeveer 120 pagina’s.

Het tijdschrift is professioneel vormgegeven en gedrukt. De lezer wordt geïnformeerd over het boekwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, Nederland, en daarbuiten, in de vorm van artikelen, kortere bijdragen, berichten over aanwinsten van Vlaamse erfgoedbibliotheken en boekrecensies. De bijdragen verschijnen in het Nederlands, het Engels of het Frans, en elk artikel wordt door samenvattingen in meerdere talen gevolgd. Het verschijnt met de steun van de Vlaamse overheid.

Periodiciteit 2x per jaar (eind juni en eind december)

Oplage 310 exemplaren.

Lezersgroepen Het tijdschrift richt zich tot een internationaal publiek van boek- en cultuurhistorici, bibliofielen, bibliothecarissen en antiquaren:

  • alle leden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

  • institutionele abonnees in Europa en Noord-Amerika

  • kopers van losse exemplaren via de webwinkel.

Advertentieformaten    1/1 pagina (zetspiegel 120 x 190 mm)    1/2 pagina liggend (zetspiegel 120 x 90 mm)

Advertentietarieven Er zijn drie mogelijkheden:

  1. algemene, niet-tijdgebonden advertenties: verschijnen in de twee nummers van eenzelfde jaargang of in het tweede nummer van de lopende jaargang en het eerste nummer van de daaropvolgende jaargang. Voor elk van deze nummers kan een andere advertentie worden aangeleverd.

       1/1 pagina zwart/wit      € 500 (twee plaatsingen)        1/2 pagina zwart/wit      € 300 (twee plaatsingen)

  1. aankondigingen van evenementen die slechts eenmaal per jaar plaatsvinden (antiquarenbeurzen, congressen, tentoonstellingen, en dergelijke) kunnen wel per nummer geplaatst worden.

       1/1 pagina zwart/wit      € 250 (één plaatsing) 1/2 pagina zwart/wit      € 150 (één plaatsing)

  1. eenmalig insteken van een reeds gevouwen folder (max. 20 gram en niet groter dan de bladspiegel van het tijdschrift): € 400. Tarief voor groter gewicht op aanvraag.

Artikelen en bijdragen in pdf-vorm

Van alle artikelen en bijdragen uit nieuw te verschijnen nummers wordt een pdf-versie gemaakt. Deze zijn te bestellen via de webshop. Ze worden intensief gepromoot, onder meer via zoekmachines.
Gedurende de eerste vijf jaren bedraagt de aankoopprijs € 7, daarna zijn ze gratis te downloaden.
In de pdf-versies is er een advertentiemogelijkheid.
Omdat deze producten over een langere termijn verkocht worden, is er geen mogelijkheid tot het plaatsen van gelegenheidsaankondigingen.
Gemiddelde verkoop- en/of downloadcijfers zijn niet voorhanden.

Doelgroep
De pdf-uitgaven zijn bedoeld voor een internationaal publiek van verzamelaars, professionals en studenten met interesse voor specifieke onderwerpen.

Advertentieformaten
Deze zijn gelijk aan die van advertenties in de gedrukte editie van De Gulden Passer:
     1/1 pagina (zetspiegel 120 x 190 mm)
     1/2 pagina liggend (zetspiegel 120 x 90 mm)

Advertentietarieven
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. de advertentie verschijnt in één specifieke pdf, door te adverteerder te kiezen uit de inhoudstafel van de gedrukte editie:

      1/1 pagina zwart/wit of kleur     € 50
      1/2 pagina zwart/wit of kleur     € 30

  1. de advertentie verschijnt in alle pdf’s van artikelen en bijdragen uit de gedrukte editie (gemiddeld gaat dit om 6 pdf’s):

       1/1 pagina zwart/wit of kleur     € 150
       1/2 pagina zwart/wit of kleur     €   90

Deze website

Deze website streeft ernaar om een ontmoetingsplaats en een informatiebron te zijn voor iedereen die als verzamelaar of als professional betrokken is bij boeken en andere drukwerken in uitgebreide zin. 
Naast de webshop en informatie over de vereniging, bevat hij een agenda met evenementen doorheen Europa en een groeiend aanbod aan need to know en nice to know informatie.
Onderaan elke pagina van de website is ruimte voorzien voor een beperkt aantal advertenties: in het verenigingsgedeelte net boven de footer, in de webshop net eronder.
Over het aantal bezoekers aan de nieuw ontwikkelde website is nog geen informatie beschikbaar, wat weerspiegeld wordt in het tijdelijke promotieaanbod.

Advertentieformaat
370 px hoog bij 400 px breed

Advertentietarief
Advertenties op de website worden geplaatst voor de periode van een jaar.
Tarief: € 50.
Bij verlenging geldt een korting van 20% op het op het moment van vernieuwing geldende tarief. Tarieven voor nieuwe contracten kunnen op elk moment herzien worden in functie van de verdere ontwikkeling van de website en de bezoekersaantallen.