Wegwijzer naar alle inhoud van alle voorbije edities van De Gulden Passer

inhoud

De redactie streeft ernaar om de volledige inhoud van alle verschenen artikelen en bijdragen toegankelijk te maken. De oudere jaargangen zijn gedigitaliseerd door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De recentere jaargangen vindt u terug in onze webwinkel.

Jaargangen 87- 98 (van 2008 tot heden)

De recentste edities van De Gulden Passer zijn beschikbaar via de webshop.

De jaargangen vanaf 2008 worden nog ingevoerd en zijn tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses.

Jaargangen 1- 86 (van 1923 tot 2008)

De Gulden Passer wil dat lezers beter toegang krijgen tot de oudere jaargangen. Om die reden doet De Gulden Passer mee aan een pilootproject van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) dat als doel heeft om de beschikbaarheid van Vlaams materiaal in de DBNL te vergroten.

We hebben hiervoor afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, waar de DBNL is ondergebracht.
Met ingang van 3 februari 2020 zijn de jaargangen 1-86 van De Gulden Passer volledig online beschikbaar gesteld via DBNL.
Recente jaargangen zullen met een vertraging van vijf jaar online worden gebracht.

Met de steun van de Universitaire Stichting